Arbetsbeskrivningar

Asset manager
Ditt mål är att öka fastigheternas lönsamhet.
Du har personalansvar för property manager, construction manager och letting manager.
Du tar beslut om energiinvesteringar och åtgärder för att höja fastigheternas standard.
Du planerar och ansvarar för det löpande underhållet. Du genomför även fastighetsvärderingar.

Property manager
Din huvudsakliga uppgift är att upprätthålla en hög förvaltningskvalitet.
Du arbetar med serviceärenden, har kontakt med hyresgäster och godkänner städning, trädgårdsskötsel och snöskottning.
Du har även kontakt med olika skötselföretag. 

Letting manager
Ditt mål är att fastigheterna ska vara uthyrda så mycket som möjligt.
Du lägger ut lägenhetsannonser på hemsidan och arrangerar lägenhetsvisningar.
Du genomför soliditetsprövningar av potentiella hyresgäster och skriver kontrakt.

Construction manager
Din huvuduppgift är att genomföra underhåll på beställning av asset manager.
Du har ansvaret för uppgradering av lägenheter, fasader, entréer, trapphus och grönområden.
Du ansvarar även för energiinvesteringar.