Flytta ut

Säga upp lägenheten

Om du vill säga upp din lägenhet måste du göra det skriftligen. Du säger upp ditt hyresavtal tre kalendermånader innan datumet då du vill flytta ut.

Tänk på att uppsägningen måste komma in till Akelius före månadsskiftet om du ska få räkna nästa månad som uppsägningsmånad. Om du till exempel vill flytta den förste oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni.

Under uppsägningstiden är du skyldig att visa din lägenhet för nya intresserade hyresgäster och hålla din lägenhet tillgänglig för besiktning.

Blankett för uppsägning hittar du här. Du kan också säga upp lägenheten genom att skriva under ditt hyreskontrakt i rutan kallad "Överenskommelse om avflyttning". Du tar en kopia och skickar originalet till Akelius Servicecenter.

Akelius Servicecenter
Box 38149
100 64 Stockholm

Adressändring

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid, gärna två veckor innan du flyttar. Gå in på www.adressandring.se och gör din adressändring direkt eller ring 020-97 98 99. Från mobil är numret 0771-97 98 99.

Vid en flyttanmälan får vissa myndigheter automatiskt dina nya adressuppgifter, t.ex. Skatteverket, CSN, Försäkringskassan och Bil- och körkortsregistret. Du måste förstås själv meddela din nya adress till föreningar, försäkringsbolag, banker med flera.

Utflyttning

Du måste lämna lägenheten senast klockan 12.00 dagen efter att hyresavtalet upphör att gälla. Om dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, får du flytta ut senast klockan 12.00 första vardagen därefter. För mer information, se broschyren "Till dig som flyttar ut" som du kan läsa här eller beställa från vårt Servicecenter.

Besiktning

Under uppsägningstiden är du skyldig att hålla din lägenhet tillgänglig för besiktning. Det är bra om du kan vara med under besiktningen. Efter besiktningen får du ett protokoll.

Flyttstädning

Innan du flyttar är du skyldig att göra flyttstädning. Läs mer i broschyren "Till dig som flyttar ut".