Service

Felanmälan

Se telefonnummer under respektive Akelius kontor 

Personuppgifter

De personuppgifter som vi hämtar in om dig hanterar vi enligt Personuppgiftslagen, PUL. Vi sparar bara de uppgifter vi behöver för att kunna administrera och formulera ditt hyresavtal och för att kunna tillgodose dina önskemål som hyresgäst.

Betalning

Hyra

Det är enklast att betala hyran via e-faktura eller autogiro.

 • E-faktura: Du får hyresavin digitalt i din internetbank och efter godkännande från dig görs betalningen automatiskt på förfallodagen. E-faktura anmäler du direkt hos din internetbank.
 • Autogiro: Du får din hyresspecifikation som vanligt. På förfallodagen dras beloppet direkt från ditt konto. Du behöver se till att det finns tillräckligt mycket pengar på kontot dagen innan förfallodagen. Bankgirot gör då en täckningskontroll på ditt konto. I bankens vanliga kontoutdrag får du bekräftelse på att fakturan är betald. Om det saknas pengar helt eller delvis på ditt konto dras inte något alls. Då måste du betala in hyran på annat sätt. Ansökningsblankett finns här och skickas in till Akelius Servicecenter. Vi registrerar ditt medgivande och kontaktar banken. Du får sedan besked från oss när autogirot börjar fungera.

Om du inte valt något av alternativen ovan skickar Akelius hyresavier till dig var tredje månad. Tänk på att du måste betala med rätt avi för rätt månad. Du betalar hyran i förskott.

För frågor om din hyra ta kontakt med Servicecentret eller se informationen i ditt trapphus.

Lägenheten och ditt boende

Namnskylt

Vid namnändring kontaktar du Akelius Servicecenter.

Nycklar

Kontakta Akelius Servicecenter om du behöver extra nycklar. Du betalar själv för dem.

Extralås

Kontakta Akelius Servicecenter för mer information och för godkännande av installation av ett extra lås. Lås inte extralåset i lägenhetsdörren om du gjort en felanmälan och godkänt att vi får gå in med reservnyckel.

Förråd

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Vad som är stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Miljö- eller brandfarliga ämnen får inte heller förvaras i förråden.

Cyklar och barnvagnar

Parkera din cykel i cykelställ eller i cykelrum om det finns ett sådant. Cyklar eller barnvagnar får inte parkeras i trapphus, eftersom detta skulle hindra eller försvåra utrymning i händelse av till exempel brand.

Mopeder och motorcyklar

Du parkerar din moped eller motorcykel på anvisade parkeringsplatser. Du kan inte ställa dem inne i fastigheten eller i cykelförråd på grund av brandrisk.

Parkering och garage

Du får parkera bilen på anvisade parkeringsplatser. Skulle du ha en avregistrerad bil får du inte parkera eller placera den på någon av parkerings- eller garageplatserna. Mopeder och motorcyklar parkerar du också endast på markerade platser.

Kontakta Servicecentret för information om möjligheten till garage eller p-plats.

Fiber i alla lägenheter

Alla våra fastigheter är anslutna till Telias fibernät. Detta ger dig som bor i någon av våra lägenheter möjlighet att beställa Telia Digital-TV med ett stort utbud av kanaler och skarp bild, Telia Bredband FiberLan med hastigheter upp till 100 Mbit/s och Telia Bredbandstelefoni.

TV-utbud

Till alla våra fastigheter kan du beställa Telia Digital-TV.

Parabolantenn

Om du vill ha parabol måste du skaffa tillstånd. Ta kontakt med Servicecentret för att ta reda på vad som gäller för din fastighet, innan du monterar antennen så att vi kan godkänna placeringen. Den får inte fästas på vägg eller i tak. Den får inte heller sticka ut utanför balkongen.

Balkong

Njut av din uteplats, men tänk på ett par saker. Häng blomlådor på insidan av räcket. Det finns annars risk för att de ramlar ner på folk som går förbi eller står på balkongen under. Skaka inte mattor eller liknande på balkongen. Din granne kan få in dammet i sin lägenhet. Att grilla eller elda är förenat med brandrisk och är därför inte tillåtet. Man får använda elgrill men ta hänsyn till dina grannar så de inte får in matos i sina lägenheter.

Brandvarnare

Brandvarnare räddar många liv varje år. Därför har vi monterat brandvarnare i alla lägenheter. Du har ansvaret för att regelbundet kontrollera att den fungerar. Byt batteri och rengör den från smuts och damm med jämna mellanrum. Skulle det börja brinna; ring 112. Använd aldrig hiss om fastigheten skulle behöva utrymmas.

Persienner

Persienner ingår normalt inte i våra lägenheter. Däremot får du gärna montera persienner, om du ser till att det blir fackmannamässigt gjort. Du står själv för alla kostnader. Ibland händer det att tidigare hyresgäster lämnar kvar persienner. Om de går sönder kontaktar du själv en persiennfirma och står för reparationskostnaden.

Skötsel och underhåll

Från den dag du flyttar in till den dag du flyttar ut har du ansvar för din lägenhet.

Hyresvärden besiktigar din lägenhet vid uppsägning. Du som har varit hyresgäst får åtgärda onormalt slitage eller betala kostnaden för detta.

Städa och underhåll lägenheten kontinuerligt.

Städ och- skötseltips

 • Använd bara rengöringsmedel som är skonsamma för dig och miljön.
 • Var varsam med dina golv och dammsug i första hand. Torka golven med lätt fuktad trasa.
 • Tapeter med yta av plast kan du torka av med lätt fuktad trasa. Andra typer av tapeter bör du bara dammtorka.
 • Rengör kökets fläkt, filter och ventiler eftersom fett ökar brandrisken.
 • Rengör ventilationsgaller i övriga rum med jämna mellanrum.
 • Torka bort fettfläckar från spisen och ugnen så att fett inte bränns fast.
 • Rengör avloppen då och då för att minska risken för stopp.
 • Spola inte ner saker som kan orsaka stopp i avloppen.
 • Kemikalier och oljor lämnar du på närmaste återvinningsstation. De får inte spolas ner i toaletten eller hällas i slasken.

Inomhusmiljön

Stäng eller sätt inte för till- och frånluftsventiler. Ventilationen kommer då inte att fungera som den ska. Vädra ordentligt, men snabbt. För att få bästa möjliga uppvärmning, se till att ha fria ytor framför elementen.

Sopor

Källsortera och lämna dina hushållssopor vid miljöstationen. Grovsopor ska lämnas på ortens återvinningscentral.

Ohyra och skadedjur

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra - till exempel möss, mjölbaggar eller myror - är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det.

Ta kontakt med Anticimex direkt. Telefonnumret hittar du på anslagstavlan i trappuppgången eller här.

Renovera och fixa själv

Kontakta alltid Servicecentret för att ta reda på vad som gäller i ditt hus innan du börjar renovera.

Allt som du gör i din lägenhet måste ske på ett fackmannamässigt sätt.

Målning och tapetsering

Akelius är skyldig att måla och tapetsera med skäliga tidsmellanrum. Detta hindrar dock inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet om du tycker att det behövs eller får lust till det. Du får måla och tapetsera lägenheten själv om det sker på ett fackmannamässigt sätt.

Tänk på att välja färger och tapeter som inte är extrema. Du kan bli skyldig att återställa lägenheten när du flyttar.

Installation av disk- och tvättmaskin

I en del lägenheter finns möjlighet att installera disk- och/eller tvättmaskin. Kontakta vårt Servicecenter innan du påbörjar ett sådant installationsarbete. Tänk på att det måste göras av professionella hantverkare på ett fackmannamässigt sätt.

Tittöga i ytterdörren

Kontakta Akelius Servicecenter för godkännande av installation.

Innerdörrar

Om du väljer att plocka bort innerdörrarna i lägenheten är det viktigt att du förvarar dem varsamt så att de inte blir skadade när du ska sätta in dem igen innan du flyttar.

Hänsyn

Rättigheter och skyldigheter

Enligt hyreslagen är du som hyresgäst skyldig att göra vad du kan för att det ska vara trivsamt för alla i fastigheten och bostadsområdet. En hyresgäst som stör sina grannar trots tillsägning riskerar att bli uppsagd från lägenheten. Hyresgästen ansvarar även för övriga familjemedlemmar och gäster.

Om en granne stör dig är det bra om du själv tar en första kontakt. Du kan också kontakta oss på Akelius.

Om du upplever allvarliga störningar under kvälls- eller nattetid kan du kontakta störningsjour, vårt bevakningsföretag eller polisen. Telefonnummer finner du i din trappuppgång eller här.

Grannar

Vi vill att våra hyresgäster ska trivas hos oss och visa omsorg om varandra. Mellan klockan 22.00 och 8.00 är det särskilt viktigt att visa hänsyn. Ska du ha fest är det viktigt att du talar om det för dina grannar.

Om du upplever att en granne stör är det bra om du tar en första kontakt. Det kan ju vara så att din granne inte är medveten om att han eller hon stör. Om du blir utsatt för upprepade störningar eller om störningar av allvarlig karaktär förekommer under kvälls- eller nattetid ska du kontakta störningsjour, vårt bevakningsföretag eller polisen. Du hittar telefonnummer i din trappuppgång eller här.

En hyresgäst som stör sina grannar trots att han eller hon har blivit tillsagd riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet. Hyresgästen har också ansvar för övriga familjemedlemmar och gäster.

Ta gärna kontakt med din granne innan du börjar reparera saker eller renovera.

Fest

Förvarna alltid dina grannar om du ska ha fest. Hög musik som stör andra boende kan betraktas som störning. Störningar kan i sin tur leda till att du förlorar rätten att bo kvar i din lägenhet.

Musik och ljudnivå

Tänk på att inte låta TV, radio och musikinstrument störa dina grannar. Håll ljud på en rimlig nivå. Visa extra hänsyn mellan klockan 22.00 och 08.00.

Störningsjour

Jouren är en bevakningsassistans. Numret finns anslaget i din trappuppgång eller här. Hit ringer du när du själv blir störd under kvällar, nätter och helger. Andra tider kontaktar du Servicecentret.

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla med öppen eld på balkonger och uteplatser på grund av brandrisken. Detta gäller både kol och gasolgrillar. Man får använda elgrill men ta hänsyn till dina grannar så de inte får in matos i sina lägenheter.

Husdjur

Om du har husdjur är det viktigt att inte låta djuret störa andra. Husdjur ska vara kopplade utomhus. Mata inte fåglar från balkong eller fönster. Det skräpar ner och drar till sig skadedjur.

Rasta inte husdjur i sandlådorna eftersom de är till för barnen.

Sandlådor

Sandlådorna är till för barnen. Det är viktigt att inte husdjur tillåts att vara där.

Rökning

Av brandsäkerhetsskäl och av hänsyn till allergiker får man inte röka i några allmänna utrymmen hos Akelius.

Skadegörelse

För allas trivsel är välskötta bostadsområden viktigt. Skadegörelse kan leda till polisanmälan och att du förlorar rätten att bo kvar.

Entréer och trappuppgångar

Du får inte ställa föremål, barnvagnar, cyklar framför entréer eller i trapphus. De måste vara fria eftersom de är utrymningsvägar.

Se till att alltid stänga efter dig, så att obehöriga inte kan smita in.

Källare

Ställ inte föremål i källaren. Källaren måste vara fri från föremål och möbler, eftersom källaren är en utrymningsväg. Den passagen ska vara fri.

Andrahandsuthyrning, överlåtelse och byte

Andrahandsuthyrning

Under vissa omständigheter får du hyra ut din lägenhet i andra hand. En sådan omständighet är att du till exempel ska vistas eller studera utomlands under en period. För att få hyra ut i andra hand måste du skaffa tillstånd från Akelius. Du ansöker skriftligen om att få hyra ut i andra hand på en särskild blankett som finns här.

Om man hyr ut utan att ha tillstånd kan man bli uppsagd från sin lägenhet. Även om du skulle hyra ut i andra hand, är det du som är ansvarig för lägenheten.

Överlåtelse

Du får inte överlåta hyresrätten för en bostadslägenhet till någon annan utan hyresvärdens tillstånd. Hyreslagens regler medger att Akelius kan godkänna en överlåtelse under vissa förhållanden.

För att kunna överlåta ett hyreskontrakt till en annan person så måste du ha bott tillsammans med honom eller henne i minst tre år.

Kontakta vårt Servicecenter för mer information och för att få en blankett som du kan använda för att ansöka om att få göra en överlåtelse.

Byte

Ett byte av lägenhet med någon annan måste alltid godkännas av Akelius. Ta kontakt med vårt Servicecenter om du vill veta mer. Blankett för byte kan du ladda ned här.